Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2007 16:04

江宿聞蘆管

塞曲淒清楚水濱,
聲聲吹出落梅春。
須知風月千檣下,
亦有葫蘆河畔人。

 

Giang túc văn lô quản

Tái khúc thê thanh Sở thuỷ tân,
Thanh thanh xuy xuất "Lạc mai" xuân.
Tu tri phong nguyệt thiên tường hạ,
Diệc hữu hồ lô hà bạn nhân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khúc "Quan ải" buồn qua bến Sở
Điệu "Lạc mai" rụng vỡ mùa xuân
Ngàn thuyền tẩm sáng gió trăng
Một người rượu cắp nách đang ven bờ

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khúc quan ải thê lương bến Sở
Từng tiếng kèn đang thổi “Lạc Mai”
Ngàn thuyền gió nhẹ trăng soi
Trên bờ có kẻ trên vai rượu bầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nghe tấu ải quan bến Sở sầu
« Lạc Mai» xuân khúc xuất âm sâu.
Biết trăng gió nhẹ ngàn buồm hạ
Thêm kẻ bờ trên xách rượu bầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ải quan bến Sở khúc bi ai,
Từng tiếng kèn đang thổi “Lạc Mai”
Gió nhẹ ngàn thuyền trăng chiếu sáng,
Trên bờ có kẻ rượu bầu vai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời