04/10/2022 02:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang túc văn lô quản
江宿聞蘆管

Tác giả: Trịnh Cốc - 鄭谷

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2007 16:04

 

Nguyên tác

塞曲淒清楚水濱,
聲聲吹出落梅春。
須知風月千檣下,
亦有葫蘆河畔人。

Phiên âm

Tái khúc thê thanh Sở thuỷ tân,
Thanh thanh xuy xuất "Lạc mai" xuân.
Tu tri phong nguyệt thiên tường hạ,
Diệc hữu hồ lô hà bạn nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khúc "Quan ải" buồn qua bến Sở
Điệu "Lạc mai" rụng vỡ mùa xuân
Ngàn thuyền tẩm sáng gió trăng
Một người rượu cắp nách đang ven bờ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Cốc » Giang túc văn lô quản