Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2006 20:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/10/2006 19:42

蜀中其一

馬頭春向鹿頭關,
遠樹平蕪一望閑。
雪下文君沾酒市,
雲藏李白讀書山。
江樓客恨黃梅後,
村落人歌紫芋間。
堤月橋燈好時景,
漢庭無事不征南。

 

Thục trung kỳ 1

Mã đầu xuân hướng Lộc Đầu quan,
Viễn thụ bình vu nhất vọng nhàn.
Tuyết hạ Văn Quân cô tửu thị,
Vân tàng Lý Bạch độc thư san.
Giang lâu khách hận hoàng mai hậu,
Thôn lạc nhân ca tử vu gian.
Đê nguyệt kiều đăng hảo thời cảnh,
Hán đình vô sự bất chinh nam.

 

Dịch nghĩa

Mùa xuân hướng ngựa về ải Lộc Đầu
Cây xa cỏ phẳng tìm nơi nhàn tản
Dưới tuyết là chợ nơi Văn Quân mua rượu
Trong mây, ngọn núi Lý Bạch đọc sách
Lầu bên sông khách hận đã hết mùa mơ vàng
Trong thôn xóm dân hát giữa những vồng khoai tía
Trăng trên đê đèn trên cầu đều là cảnh đẹp
Nhà Hán vô sự không chinh nam.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ải Lộc Đầu mùa xuân phóng ngựa
Cỏ xanh xanh cùng lứa cây xa
Chợ phủ tuyết Văn Quân mua rượu
Núi lẫn mây Lý Bạch ngâm nga
Khách ôm hận mùa mơ vàng cạn
Bên vồng khoai ai hát trong thôn
Cảnh như mộng, đèn, trăng đua sáng
Mộng chinh nam nay đã không còn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mùa xuân hướng ngựa về ải Lộc
Cây cỏ xa tìm lúc an nhàn
Văn Quân bán rượu chợ gần
Mây giăng Lý Bạch núi thường đọc thư
Mai vàng tàn khiến cho khách hận
Dân thôn ca giữa những vồng khoai
Trăng đèn cảnh đẹp theo thời
Hán gia vô sự không hoài chinh nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hướng ngựa xuân về ải Lộc Đầu,
Cây xa cỏ phẳng nơi nhàn đâu.
Văn Quân mua rượu chợ nơi tuyết,
Lý Bạch đọc thơ mây núi sâu.
Khách hận hết mơ vàng cạnh lầu.
Dân ca xóm giữa vồng khoai tía,
Trên đê cảnh đẹp trăng đèn chiếu,
Nam tiến Hán triều không đánh đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời