Thi hỏng nên xuân về cũng khổ
Lòng dạ đâu mà nhớ hoa rơi
Núi Kinh chẳng muốn về rồi
Dù về thì cũng chẳng nơi nào vào

tửu tận tình do tại