悶題

落第春相困,
無心惜落花。
荊山歸不得,
歸得亦無家。

 

Muộn đề

Lạc đệ xuân tương khốn,
Vô tâm tích lạc hoa.
Kinh sơn quy bất đắc,
Quy đắc diệc vô gia.

 

Dịch nghĩa

Thi hỏng nên mùa xuân về cũng chịu khốn khổ,
Không còn lòng dạ đâu mà thương tiếc hoa rơi nữa.
Không muốn trở về nhà ở núi Kinh nữa,
Mà có về chăng nữa, cũng không muốn vào nhà.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thi hỏng nên xuân về cũng khổ
Lòng dạ đâu mà nhớ hoa rơi
Núi Kinh chẳng muốn về rồi
Dù về thì cũng chẳng nơi nào vào

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thi hỏng xuân về chịu khốn thôi,
Không còn lòng dạ tiếc hoa rơi.
Núi Kinh lhông muốn về nhà nữa,
Mà có về nhà, chẳng tới nơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời