王孫莫把比荊蒿,
九日枝枝近鬢毛。
露濕秋香滿池岸,
由來不羨瓦松高。

 

Cúc

Vương tôn mạc bả tỉ kinh hao,
Cửu nhật chi chi cận mấn mao.
Lộ thấp thu hương mãn trì ngạn,
Do lai bất tiện ngoã tùng cao.

 

Dịch nghĩa

Công tử đừng so sánh (hoa cúc) với loài cỏ bồng cỏ hao.
Vì đến mùng 9 tháng 9, những cành cúc cao chạm tới tóc mai.
Hoa đẫm sương, hương thơm ngào ngạt cả bờ ao thu,
Cho nên không còn ham muốn xem ngoã tùng mọc trên mái cao nữa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Cúc với bồng hao, sánh được đâu,
Ngày tết Trùng dương nhánh chạm đầu.
Ao thu sương đẫm hương ngào ngạt,
Ngoã tùng trên mái cũng chẳng cầu.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Công tử đừng so với cỏ hao
Chạm đầu tháng chín cành vươn chào
Hoa tươi hương ngát ao thu rộng
Chẳng thiết ngoã tùng trên mái cao.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đừng so hoa cúc với bồng hao
Đến tết Trùng dương nhánh chạm đầu
Ngào ngạt ao thu hương móc đẫm
Mái cao tùng ngoã thiết xem đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngài đừng sánh cúc với bồng hao,
Cúc đến trùng dương, cành vút cao.
Hoa đẫm sương thơm ao ngào ngạt,
Mái cao tùng ngoã thiết xem nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời