菊花其六

春來黃白各芳菲,
愛艷憐香亦似時。
遍界繁華全墜地,
後彫顏色屬東籬。

 

Cúc hoa kỳ 6

Xuân lai hoàng bạch các phương phi,
Ái diễm liên hương diệc tự thì.
Biến giới phồn hoa toàn truỵ địa,
Hậu điêu nhan sắc thuộc đông ly.

 

Dịch nghĩa

Xuân đến hoa vàng hoa trắng đều ngát thơm,
Đúng thì, vẻ đẹp đáng yêu, hương thơm đáng chuộng đều giống nhau.
Nhưng khi các loài hoa tươi tốt khắp nơi đều đã tàn rụng,
Thì nhan sắc phai nhạt sau cùng là bông hoa ở giậu phía đông.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Hoa trắng, hoa vàng, cúc đón xuân,
Thương hương đắm sắc dạ bàn hoàn
Muôn hoa rực rỡ đều tàn cả
Riêng cúc chưa phai với sắc hương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Xuân đến trăm hoa đua sắc thắm,
Một thời hương sắc kém chi nhau.
Vườn thu tàn tạ ngàn hoa rụng,
Riêng cúc đông ly vẫn được màu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Ngàn hoa xuân, bạch chen hường
Ðương mùa, khoe thắm sác hương dập dồn.
Khi phồn hoa thảy héo hon
Giậu đông, rốt lại chỉ còn cúc thu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Phưng phức ngày xuân đoá trắng vàng,
Hợp thời yêu quý sắc cùng nhang.
Phồn hoa các khóm rơi đầy đất,
Bộ mặt giàn đông vẫn nở nang.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Xuân đến trắng vàng các hoa thơm
Sắc yêu hương mến chẳng“ai”hơn
Khi khắp nơi hoa đều rụng cả
Hoa cúc giậu đông sắc vẫn còn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vàng trắng cúc xuân hoa ngát thơm
Đang thì thắm sắc lại ngào hương
Đến khi khắp chốn hoa tàn rụng
Giậu cúc rào đông chửa nhạt hường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân đến hoa vàng, trắng ngát thơm,
Đúng thì hương dáng giống nhau hơn.
Nhưng hoa khắp chốn đều tàn rụng,
Riêng cúc giậu đông vẫn thắm hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa vàng xuân đến ngát thơm,
Đúng thời hương dáng giống hơn nhau rồi.
Nhưng hoa tàn rụng khắp nơi,
Giậu đông riêng cúc vẫn ngời thắm hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tram Nguyen

Xuân về cúc trắng vàng đua hương
Nhan sắc chuộng yêu tự lẽ thường
Khắp cõi hoa rơi về tâm địa
Dung nhan thuộc quyến giậu đông phương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Ngào ngạt hoa xuân đủ trắng vàng,
Đương thì hương sắc đẹp miên man.
Nhưng khi tất cả hoa đều rụng,
Còn mỗi giậu đông cúc chẳng tàn.

"Nguyệt diện vinh đan quế - Đan quế tại nhất luân"
25.00
Trả lời