34.33
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2006 04:36, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/06/2006 08:29

延祐寺

上方秋夜一鐘闌,
月色如波楓樹丹。
鴟吻倒眠方鏡冷,
塔光雙峙玉尖寒。
萬緣不擾城遮俗,
半點無憂眼放寬。
參透是非平等相,
魔宮佛國好生觀。

 

Diên Hựu tự

Thượng phương du dạ nhất chung lan,
Nguyệt sắc như ba phong thụ đan.
Si vẫn đảo miên phương kính lãng,
Tháp quang song trĩ ngọc tiêm hàn.
Vạn duyên bất nhiễu thành già tục,
Bán điểm vô ưu nhãn phóng khoan.
Tham thấu thị phi bình đẳng tướng,
Ma cung Phật quốc hảo sinh quan.

 

Dịch nghĩa

Đêm thu, trên chùa một tiếng chuông đã tàn,
Ánh trăng như sóng, cây phong lá đỏ.
Bóng “xi vẫn” nằm ngủ ngược dưới mặt hồ như tấm gương vuông lạnh giá,
Hai ngọn tháp đứng song song như ngón tay ngọc rét buốt.
Muôn vàn nhân duyên không vương vấn là bức thành che niềm tục,
Không lo lắng chút gì nên tầm mắt mở rộng.
Hiểu thấu ý nghĩa của thuyết phải trái đều như nhau,
Thì xem cung ma có khác gì nước Phật!


Diên Hựu: tức chùa Một Cột, được vua Lý Thái Tông cho dựng năm Kỷ Dậu (1049), nay vẫn còn ở Hà Nội sau nhiều lần trùng tu.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Đêm thu chùa thoảng tiếng chuông tàn,
Phong đỏ, trăng ngời, sóng nguyệt lan.
In ngược hình chim, gương nước lạnh,
Sẫm đôi bóng tháp, ngón tiêu hàn.
Muôn duyên chẳng vướng: xa trần tục,
Một mảy nào lo: rộng nhãn quan.
Thấu hiểu thị phi đều thế cả,
Dầu ma dầu Phật, chốn nào hơn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Đêm thu trên gác rớt tiếng chuông
Cây phong lá đỏ sóng trăng buông
Cú ngủ đảo hình gương nước lạnh
Ngọc tháp song song ngọn buốt sương
Vạn duyên không vướng, ngăn niềm tục
Tầm nhìn mở rộng chẳng lo buồn
Hiểu thấu thị phi như nhau cả
Ma cung Phật quốc có gì hơn.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm thu chùa điểm tiếng chuông vang
Lá đỏ hàng phong sóng nguyệt vàng
Bóng tháp sẫm đôi tay ngọc buốt
Hình chim in ngược mảnh gương hàn
Muôn duyên khôn bận, thành ngăn tục
Nửa điểm nào lo, mắt mở toang
Phải trái như nhau tường nghĩa ấy
Cung ma, nước Phật cũng y chang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm thu chùa thoảng chuông ngân,
Cây phong lá đỏ ánh trăng sóng vàng,
Cú rồng ngược bóng hồ băng,
Song song hai tháp tay nâng lạnh tràn.
Duyên không vương, che tục trần,
Chẳng lo toan, mở rộng tầm mắt thôi,
Như nhau phải trái hiểu người,
Cung ma nước Phật cũng thời như nhau!

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhất Hạnh

Đêm thu chùa vắng, tiếng chuông ngân
Sóng ánh mầu trăng, lá rụng hồng
Cánh đảo chim âu trời lạnh ngủ
Tháp vương đỉnh bạc sáng từng không
Thành ngăn tục luỵ trần không vướng
Cửa ngỏ vô ưu mắt rộng tầm
Thấy được thị phi cùng một tướng
Ma cung Phật quốc cũng ngồi chung.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Đêm thu chùa thả tiếng chuông rơi
Phong đỏ, ánh trăng toả sóng ngời
Lặng lẽ chim non nằm bóng lẻ
Ngọc ngà tháp lạnh đứng hình đôi
Nhân duyên không vướng lòng trần tục
Thế sự chẳng màng mắt biển khơi
Hiểu thuyết tương đồng dù phải trái
Cung ma nước Phật giống nhau thôi.


Nguồn: Phạm Thị Thuý Lan, Thăng Long hoài cổ, NXB Hội Nhà văn, 2021
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời