重九後見新菊

年年時節菊初開,
滿插花枝倒酒杯。
今日秋風欺病客,
惟將白髮上頭來。

 

Trùng cửu hậu kiến tân cúc

Niên niên thì tiết cúc sơ khai,
Mãn sáp hoa chi đảo tửu bôi.
Kim nhật thu phong khi bệnh khách,
Duy tương bạch phát thượng đầu lai.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cúc chớm nở hàng năm đúng tiết
Cài đầy hoa nghiêng chén vui chơi
Nay gió thu coi thường người bệnh
Chỉ đưa thêm tóc trắng lên đầu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đúng tiết năm năm khi cúc nở
Lật nghiêng ly rượu cắm đầy hoa
Gió thu nay lại khinh người bệnh
Mái tóc trên đầu tuyết trắng pha

15.00
Trả lời