Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
8 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Ban (1 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)
- Tông Bản thiền sư (100 bài)
- Pháp Diễn thiền sư (1 bài)
- Tư Mã Quang (7 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/10/2012 10:26 bởi hongha83
Trịnh Giải 鄭獬 (1022-1072) tự Nghị Phu 毅夫, người An Lục, An Châu (nay thuộc tỉnh Hồ Bắc). Niên hiệu Hoàng Hựu thứ 5 (1053), ông thi đỗ tiến sĩ hạng nhất, nhận chức thông phán ở Trần Châu. Vào thẳng Tập hiền viện, cuộc sống hằng ngày là biên soạn và chú giải. Thời vua Thần Tông, ông làm học sĩ Hàn lâm, quyền tri phủ Khai Phong. Bởi phản đối việc cải cách chính trị của Vương An Thạch, nên từ Thị độc học sĩ bị giáng làm tri phủ Hàng Châu. Về sau cáo bệnh xin từ quan và đề cử Hồng Khánh Cung lên thay. Ông giỏi về thơ, cách diễn đạt tự nhiên, chất phác, phong cách mạnh mẽ trong sáng. Ông cũng có tài làm từ, lời đẹp đẽ ý thâm trầm. Tác phẩm có Vân Khê tập 鄖溪集 (thơ), Hoa Am từ tuyển 花庵詞選 (từ).