Xếp chinh y trước đèn chuẩn bị
Đường nhập rừng rồi đến núi xanh
Gia hương ở trong vùng mây trắng
Người theo trăng sáng đến biên thành
Lê chưa nở khi người vừa đến
Én bay đi nhằm lúc chia tay
Mười ba trạm cây xanh phủ bóng
Mộng trở về nhà hiếm bấy nay

tửu tận tình do tại