Sông Biện trôi đêm ngày đổ xuống
Thuyền ban đêm buồn chết người đi
Tiếng chèo phá rồng già nằm ngủ
Đáy húc nghiêng làm bóng trăng di
Tìm chữ khó dưới đèn trưởng tử
Học may xiêm gái út khoang trong
Tự cười mình bệnh nhân vô sự
Nâng chén lên, thân thế chẳng còn

tửu tận tình do tại