病中

病來翻喜此身閒, 
心在浮雲去住間。 
休問遊人春早晚, 
花開花落不相關。

 

Bệnh trung

Bệnh lai phiên hỉ thử thân nhàn,  
Tâm tại phù vân khứ trú gian.  
Hưu vấn du nhân xuân tảo vãn,  
Hoa khai hoa lạc bất tương quan.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thông Thiền

Bệnh đến vẫn vui nhờ thân an
Thong dong tự tại tợ mây ngàn
Chớ hỏi xuân sang bao giờ nhỉ?
Dù hoa tàn nở chẳng liên quan


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bệnh đến thân nhàn vẫn cứ vui
Ung dung dường thể cánh mây trôi
Hỏi chi du khách xuân tàn sớm
Hoa nở hoa rơi cũng mặc thôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời