病來十日不舉酒其一

病來十日不舉酒,
回施青春與後生。
滿袖東風愜人意,
見君詩與字俱清。

 

Bệnh lai thập nhật bất cử tửu kỳ 1

Bệnh lai thập nhật bất cử tửu,
Hồi thí thanh xuân dữ hậu sinh.
Mãn tụ đông phong khiếp nhân ý,
Kiến quân thi dữ tự câu thanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bệnh đã mười ngày không uống rượu
Tuổi xuân đem đáp đổi người sau
Gió đông đầy áo thêm thích chí
Tiến anh thi cú những bài hay

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bệnh lâu nên rượu cũng từ
Tuổi xuân xin gởi lại người mai sau
Gió đông đầy áo vui sao
Gặp anh gởi mấy câu hay tạ lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười ngày bệnh rượu đã rời,
Tuổi xuân đem đáp đổi người hậu sinh.
Gió đông đầy áo vui mình,
Tiến anh thi tứ tạ tình câu hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời