Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 03/08/2014 21:52 bởi tôn tiền tử
Diêu Ích Kính 姚益敬 tự Nguyên Cát 元吉, quê Ô Trình, con gái Diêu Thế Ngọc 姚世鈺, sau thành hôn cùng Đổng Kỵ 董暨.