Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 08/10/2010 22:02 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 10/10/2010 03:01 bởi Vanachi
Pháp Diễn 法演 (1024-1104) là thiền sư đời Tống, thuộc tông Lâm Tế, dòng Dương Kì. Sư nối pháp thiền sư Bạch Vân Thủ Đoan. Sư họ tục là Đặng 鄧, quê ở Miên Châu, xuất gia năm 35 tuổi. Sau khi thụ giới cụ túc, sư chuyên học pháp môn Duy thức. Những thuyết này không giải đáp những thắc mắc nên Sư xuống miền nam tham vấn các vị thiền sư. Cuối cùng đến hội Bạch Vân và nơi đây, sư được ấn chứng. Sư mất vào đời Tống Huy Tông năm thứ ba niên hiệu Sùng Ninh. Các môn đệ có tiếng của Pháp Diễn là Viên Ngộ Khắc Cần, Thanh Viễn Phật Nhãn, Huệ Cần Phật Giám và Khai Phúc Ðạo Ninh.