Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/09/2018 03:26

盆池

綠發柔莎碧甃連,
湛如蛟穴貯寒泉。
誰相寶鏡遺在地,
照見浮雲漫破天。
數鬣游魚才及寸,
一層綠荇小于錢。
待將鬧物都除卻,
放出秋蟾夜夜圓。

 

Bồn trì

Lục phát nhu toa bích trụ liên,
Trạm như giao huyệt trữ hàn tuyền.
Thuỳ tương bảo kính di tại địa,
Chiếu kiến phù vân mạn phá thiên.
Sổ liệp du ngư tài cập thốn,
Nhất tằng lục hạnh tiểu vu tiền.
Đãi tương náo vật đô trừ khước,
Phóng xuất thu thiềm dạ dạ viên.

 

Dịch nghĩa

Hương phụ xanh um mọc liền với bờ
Trong như huyệt giao chứa suối lạnh
Ai đem gương báu để lại mặt đất
Chiếu thấy mây trên trời loang lổ
Mấy chú cá chừng một tấc nổi lên
Một tầng rau hạnh xanh lá nhỏ hơn đồng tiền
Đợi đem những vật lộn xộn này dẹp hết đi
Trả trăng thu ra, đêm đêm soi tròn


Bài này tuyển từ Vân Khê tập quyển 27, bản Tứ khố toàn thư. Về nghệ thuật làm thơ, tác giả chịu ảnh hưởng của Hàn Dũ, cốt sao lạ lòng. Ông coi trọng ý mới, dùng lời mới, song không hề rơi vào khô khan. Bài thơ này tả một cái ao nhỏ, ít qua lại, vắng vẻ đến cùng cực, trong đó các loài tảo hạnh mọc kín, cá lượn lại qua, đầy sức sống, song người đọc cần chú ý đến hai câu sau tác giả toan dẹp đi để vầng trăng in nước được tròn, ánh sáng từ bóng trăng mặt nước được tỏ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Liền bờ hương phụ mọc xanh rờn
Trong tựa huyệt giao suối lạnh tuôn
Gương báu ai đem nền đất đặt
Trời xanh bóng trải áng mây tan
Cá con mấy chú vừa bằng tấc
Hạnh biếc một tầng nhỏ kém tiền
Đợi dẹp sạch không loài vặt vãnh
Đêm thu vằng vặc thả trăng tròn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Hương phụ ven bờ tốt biết bao,
Trong như suối lạnh dưới ngàn sao.
Sáng choang gương báu trên nền đất,
Loang lổ mây trời dưới đáy ao.
Cá khoảng vài phân dăm chú đớp,
Hạnh chừng xu một mấy cành chao.
Mau mau những thứ này mang dẹp,
Thả ánh trăng thu rực rỡ vào!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời