17/06/2024 21:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cúc

Tác giả: Trịnh Cốc - 鄭谷

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 27/09/2010 21:22

 

Nguyên tác

王孫莫把比荊蒿,
九日枝枝近鬢毛。
露濕秋香滿池岸,
由來不羨瓦松高。

Phiên âm

Vương tôn mạc bả tỉ kinh hao,
Cửu nhật chi chi cận mấn mao.
Lộ thấp thu hương mãn trì ngạn,
Do lai bất tiện ngoã tùng cao.

Dịch nghĩa

Công tử đừng so sánh (hoa cúc) với loài cỏ bồng cỏ hao.
Vì đến mùng 9 tháng 9, những cành cúc cao chạm tới tóc mai.
Hoa đẫm sương, hương thơm ngào ngạt cả bờ ao thu,
Cho nên không còn ham muốn xem ngoã tùng mọc trên mái cao nữa.

Bản dịch của Phụng Hà

Cúc với bồng hao, sánh được đâu,
Ngày tết Trùng dương nhánh chạm đầu.
Ao thu sương đẫm hương ngào ngạt,
Ngoã tùng trên mái cũng chẳng cầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Cốc » Cúc