Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/05/2014 15:37

久不得張喬消息

天末去程孤,
沿淮復向吳。
亂離何處甚,
安穩到家無?
樹盡雲垂野,
檣稀月滿湖。
傷心遶村慮,
應少舊耕夫。

 

Cửu bất đắc Trương Kiều tiêu tức

Thiên mạt khứ trình cô,
Diên Hoài phục hướng Ngô.
Loạn ly hà xứ thậm,
An ổn đáo gia vô?
Thụ tận vân thuỳ dã,
Tường hy nguyệt mãn hồ.
Thương tâm nhiễu thôn lự,
Ưng thiểu cựu canh phu.

 

Dịch nghĩa

Một mình ông ra đi về cuối trời,
Lại theo sông Hoài về đất Ngô.
Thời buổi loạn ly, chỗ nào giặc nhiều nhất?
Ông về tới nhà yên ổn không?
Nơi đây mây thấp phủ hết cây ngoài đồng nội,
Hiếm thấy một cánh buồm, trăng chiếu khắp hồ.
Đi vòng thôn xóm thấy mà thương tâm,
Vì thiếu vắng vài chú thợ cày quen.


Trương Kiều là thi nhân đương thời, một trong nhóm mười người được đời gọi là "Phương lâm thập triết" trong đó có cả Trịnh Cốc.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hướng cuối trời một mình lèo lái
Theo sông Hoài về lại đất Ngô.
Loạn ly giặc giã đâu to?
Ông đi yên ổn tới nhà được không?
Đây mây thấp phủ cây đồng nội,
Hiếm thấy buồm, trăng rọi khắp hồ.
Đi vòng thôn xóm buồn so,
Thợ cày quen biết lính xa chưa về.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ông đến một mình nơi cuối trời,
Sông Hoài theo lại về Ngô thôi.
Loạn ly thời buổi, nơi nào giặc?
Yên ổn quê nhà ông tới nơi?
Mây thấp nơi đây cây phủ hết,
Buồm giăng hồ hiếm thấy trăng soi.
Đi vòng thôn xóm nhìn thương xót,
Thiếu vắng thợ cày quen thuộc rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời