Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trịnh Cốc (38 bài)
- Đỗ Tuân Hạc (28 bài)
- Thôi Đồ (18 bài)
- Ngư Huyền Cơ (23 bài)
- Hàn Ốc (35 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/06/2007 20:16 bởi Vanachi
Đỗ Quang Đình 杜光庭 (850-933), tự Tân Thánh 賓聖, hiệu Đông doanh tử 東瀛子, thi nhân đời Đường mạt và Ngũ đại, người Ngoại Châu, Tấn Vân (có nơi chép Trường An).