Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 13/08/2016 00:04

折楊柳

朝朝車馬如蓬轉,
處處江山待客歸。
若使人間少離別,
楊花應合過春飛。

 

Chiết dương liễu

Triêu triêu xa mã như bồng chuyển,
Xứ xứ giang sơn đãi khách quy.
Nhược sử nhân gian thiểu ly biệt,
Dương hoa ưng hợp quá xuân phi.

 

Dịch nghĩa

Sáng sáng ngựa xe qua lại như cỏ bồng,
Mọi nơi trên đất nước đang trông chờ người đi trở về.
Giả sử muốn cho cõi nhân gian bớt ly biệt,
Thì tơ liễu phải bay nhiều trong mùa xuân.


Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngựa xe như cỏ bồng di chuyển
Chờ người đi tính chuyện trở về
Nhân gian muốn ít biệt ly
Mùa xuân tơ liễu phải phi thật nhiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sớm mai xe ngựa tựa bồng bay
Xứ xứ mong người trở lại ngay
Trần thế muốn cho ly biệt ít
Hoa dương phơi phới buổi xuân thì

Chưa có đánh giá nào
Trả lời