巴山道中除夜有懷

迢遞三巴路,
羈危萬里身。
亂山殘雪夜,
孤獨異鄉人。
漸與骨肉遠,
轉於童僕親。
那堪正漂泊,
明日歲華新。

 

Ba Sơn đạo trung trừ dạ hữu hoài

Điều đệ Tam Ba lộ,
Ky nguy vạn lý thân.
Loạn sơn tàn tuyết dạ,
Cô độc dị hương nhân.
Tiệm dữ cốt nhục viễn,
Chuyển ư đồng bộc thân.
Na kham chính phiêu bạc,
Minh nhật tuế hoa tân.

 

Dịch nghĩa

Tam Ba đường sá xa xôi
Thân gởi nhờ vạn dặm hiểm nghèo
Ban đêm tuyết tàn trên những ngọn núi ngổn ngang
Dưới ngọn đèn có kẻ ở xứ lạ
Dần dần xa cách người thân cốt nhục
Chuyển qua thân thiết với đồng bộc
Làm sao chịu được nỗi lòng người phiêu bạc
Hôm sau là năm mới rồi


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đường Tam Ba tít tắp
Muôn dặm, mình xa xôi
Đêm núi, tuyết phơi trắng
Đuốc tàn, đất khách chong
Xa dần người ruột thịt
Thân thiết với gia đồng
Trôi dạt há cam chịu
Ngày mai, tuổi mới mừng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Tam Ba đường biết mấy,
Muôn dặm thân nguy đầy.
Núi rối đêm tuyết tản,
Đất khách một mình đây.
Người thân dần xa hết,
Bạn, lấy gia nhân thay.
Phiêu dạt há cam chịu,
Ngày mai thêm tuổi đầy!

44.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Dị bản

Theo Toàn Đường thi ( http://www.xysa.com/quantangshi/t-679.htm ,
卷679_92 ) :

1/ Bài thơ có đầu đề là: 巴山道中除夜書懷: Ba Sơn đạo trung trừ dạ hữu hoài (Nỗi nhớ nhà đêm cuối năm trên đường qua Ba Sơn)

2/ Câu thừ 4 là: 孤燭異鄉春: Cô độc dị hương xuân(Một mình nơi xứ lạ đón xuân)

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Tam Ba, đường vời vợi
Cô độc, vạn truân chuyên
Núi loạn đêm tuyết đọng
Đất người cảnh xuân riêng
Huynh đệ gần gủi giảm
Tiểu đồng thân thiết thêm
Phiêu bạt há cam chịu
Mai nầy lại tân niên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Tam Ba đường tít tắp
Vạn dặm thân lo hoài
Đêm tuyết tàn non loạn
Nến cô quạnh xứ người
Lần dần xa ruột thịt
Xoay chuyển thân hầu tôi
Sao chịu đời phiêu dạt
Ngày mai năm mới thôi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Tam Ba đường sá xa xôi
Thân ngoài muôn dặm mắc hoài nỗi lo
Suốt đêm tuyết xuống núi gò
Ngọn đèn hiu hắt thân cô quê người
Lần lừa cốt nhục tạm nguôi
Lại cùng tôi tớ bùi ngùi làm thân
Chịu đâu trôi dạt gian truân
Ngày mai năm mới thấy xuân đó mà


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tam Ba, đường xá xa xôi,
Thân ta vạn dặm, ở nơi nguy nàn.
Nhấp nhô núi, tuyết đêm tan,
Xứ người, ngồi dưới đuốc tàn lẻ loi.
Dần dần thân thuộc xa xôi,
Cùng người tôi tớ lần hồi nên thân.
Há cam trôi nổi bao lần,
Ngày mai năm mới hoa xuân tươi cười...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường Tam Ba xa xôi hẻo lánh
Một thân qua vạn cảnh nguy nan
Đêm nay tuyết đọng chưa tan
Một mình xứ lạ lại còn đón xuân
Đã từ lâu người thân cách biệt
Chuyển người làm mật thiết làm thân
Chính đang lưu lạc gian truân
Ngày mai vẫn phải mừng xuân như thường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tam Ba vời vợi đường dài
Tấm thân vạn dặm thương ai nhọc nhằn
Đêm khuya núi loạn tuyết tàn
Tấm thân cô lữ man man nỗi sầu
Dần dà ruột thịt nay đâu
Gia đồng gần gũi lần hồi mến nhau
Lạc loài há chịu mãi sao
Sáng mai năm mới lại mau đến liền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời