杜位宅守歲

守歲阿戎家,
椒盤已頌花。
盍簪喧櫪馬,
列炬散林鴉。
四十明朝過,
飛騰暮景斜。
誰能更拘束,
爛醉是生涯。

 

Đỗ Vị trạch thủ tuế

Thủ tuế a nhung gia,
Tiêu bàn dĩ tụng hoa.
Hạp trâm huyên lịch mã,
Liệt cự tán lâm nha.
Tứ thập minh triêu quá,
Phi đằng mộ cảnh tà.
Thuỳ năng sử câu thúc,
Lạn tuý thị sinh nha.

 

Dịch nghĩa

Đêm giao thừa tại nhà người em họ,
Rượu tết đã ca ngợi hoa.
Tụ tập bàn bè (đi ngựa tới) nên chuồng ồn ào,
Đuốc trưng ra làm quạ rừng bay tán loạn.
Sớm mai là tuổi bốn chục qua rồi,
Cứ như bay nhảy tới cảnh chiều tà.
Ai mà có thể chịu bó buộc mãi được,
Nát rượu chính là cuộc sống đó!


(Năm 751)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Giao thừa tại nhà họ,
Rượu tết vịnh hoa tươi.
Tầu ngựa rộn, bạn họp,
Quạ rừng lánh, đuốc soi.
Sớm mai vừa bốn chục,
Bay nhảy cảnh chiều rơi.
Nào ai co quắp mãi,
Nát rượu ấy cuộc đời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm cuối năm nhà a Nhung ở
Rượu hạt tiêu uống để mừng hoa
Ngựa ồn bè bạn tới nhà
Đuốc trưng làm quạ lánh xa vào rừng
Bốn mươi tuổi mai chừng đã quá
Cứ nhảy bay tới xế cảnh chiều
Ai càng bị bó buộc nhiều
Càng say bí tỉ, bấy nhiêu là đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm giao thừa tại nhà người em,
Rượu tết ngợi ca hoa đã thêm.
Tụ tập ồn ào đi ngựa tới,
Đuốc trưng quạ rừng bay nghiêng nghiêng.
Sớm mai bốn chục qua rồi tuổi,
Bay tới cứ như cảnh sắp đêm.
Bó buộc ai mà chịu mãi được,
Chính là nát rượu cuộc đời thèm!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời