Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 09/08/2014 16:46 bởi tôn tiền tử
Tịch Chấn Khởi 席振起 sống vào đời Tống.