Ngồi đợi sớm mai, lộng gió đông,
Vườn xinh mới nở mấy cành hồng.
Én làm tổ mới nơi vừa định,
Chuông vẳng viện thanh, tiếng vẫn buông.
Chẳng được như hoa, hai mái cỗi,
Giải khuây chỉ rượu, trăm lo buồn.
Lên nhà bái khánh mừng năm mới,
Quắc thước, người người kính chúc ông.

tửu tận tình do tại