Nhà A Hàm cùng nhau thủ tuế
The lụa xanh rực ánh nến hồng
Ba sáu tuần phí theo sóng nước
Khiến đêm này tiếc mãi tuổi xanh

tửu tận tình do tại