除夜

萬里江湖憔悴身,
冬冬街鼓不饒人。
只愁一夜梅花老,
看到天明付與春。

 

Trừ dạ

Vạn lý giang hồ tiều tuỵ thân,
Đông đông nhai cổ bất nhiêu nhân.
Chỉ sầu nhất dạ mai hoa lão,
Khán đáo thiên minh phó dữ xuân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vạn dặm giang hồ khổ tấm thân
Người đâu không thấy, trống tuần thành
Buồn bởi qua đêm hoa mai úa
Thức ngắm nhìn cho đến sáng xuân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vạn dặm giang hồ tiều tuỵ thân
Tùng tùng tiếng trống thiếu người canh
Chỉ sầu một tối hoa mai héo
Ngắm đến mai nầy gởi lại xuân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời