孤雁

幾行歸塞盡,
片影獨何之?
暮雨相呼失,
寒塘欲下遲。
渚雲低暗渡,
關月冷相隨。
未必逢矰繳,
孤飛自可疑。

 

Cô nhạn

Kỷ hàng quy tái tận,
Niệm nhĩ độc hà chi ?
Mộ vũ tương hô thất,
Hàn đường dục hạ trì.
Chử vân đê ám độ,
Quan nguyệt lãnh tương tuỳ.
Vị tất phùng tăng chước,
Cô phi tự khả nghi.

 

Dịch nghĩa

Mấy hàng nhạn bay về tận cửa ải
Cứ nghĩ mày sao chỉ có một mình
Cơn mưa chiều, gọi nhau không được
Ao lạnh muốn xuống cũng chậm thôi
Bến mây thấp chẳng qua nổi
Trăng lạnh cửa ải còn rõi theo
Chưa hẳn đã gặp tên bắn theo
Một mình bay mà luôn ngờ vực

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Cả đàn đến tận ải xa,
Sao mày lại chỉ vào ra một mình?
Mưa chiều tiếng gọi mất tăm,
Bờ ao lạnh ngắt, ngại ngần liệng chao.
Mây mờ thấp, qua được sao?
Vầng trăng ải lạnh còn theo đuổi hoài.
Chắc gì đã gặp tên bay?
Nghi ngờ giang cánh, mình bay phận mình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Dặm trường về quan ải
Lạc đàn bay lẻ loi
Mưa rơi buồn tiếng nhạn
Sao đành đậu bờ ao?
Bến sông tàn mây khói
Lạnh lùng bóng trăng soi
Dễ gì gặp cung ná
Ngài ngại... tấm thân côi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Bay về biên ải hàng hàng
Lạc bầy, nhạn lẻ ngỡ ngàng bay đâu?
Mưa rơi thống thiết gọi sầu
Chẳng đành đáp xuống ao sâu... ngại ngùng
Tàn mây che khuất bến sông
Trăng màu quan tái dõi trông bóng hình
Dễ gì cung ná rập rình
Nhưng sao vẫn ngại thân mình lẻ loi...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Bày đàn về ải xa,
Còn lại một mình a?
Mưa chiều át tiếng gọi,
Ao rét ngại xuống mà.
Trăng ải lạnh còn dõi,
Mây thấp che lối qua.
Chắc gì đụng tên đạn?
Ngờ vực bay mình ta!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Bày hàng về ải xa rồi
Chỉ còn lại một mình thôi chốn này
Mưa chiều át tiếng gọi bày
Bờ ao rét ngại ngùng thay lúc xà
Mây hạ thấp che lối qua
Vầng trăng ải lạnh vẫn là dõi nhau
Chắc gì đụng phải tên đâu
Mà lòng nghi ngại bay mau một mình!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đàn nhạn về tận ải
Nghĩ sao mình lẻ loi?
Mưa chiều át tiếng gọi
Ao lạnh xuống chậm thôi
Bến mây qua chẳng nổi
Trăng ải lạnh còn soi
Chưa gặp tên bắn tới
Bay lẻ ngại nghi hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đàn nhạn về biên tái,
Bay đâu chỉ một mầy?
Mưa chiều kêu lạc giọng,
Ao lạnh xuống chi đây?
Dõi bóng, trăng quan ải,
Qua sông, bãi khói mây.
Chắc gì cung nỏ đợi,
Ngờ sợ một thân mầy!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mấy hàng, biên ải, về rồi,
Thương mày sao lại đơn côi thế này!
Mưa, kêu lạc lõng chiều nay,
Ngần ngừ, ao lạnh chưa bay xuống liền.
Bãi sông, mây thấp giăng trên,
Ánh trăng ải lạnh theo bên mình mày.
Cung tên, chưa chắc, rủi may,
Nhưng nghi cho phận phải bay một mình...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vài hàng đã bay về quan ải
Còn một mình mày phải sao đây?
Mưa chiều làm lạc giọng mày
Qua nơi ao lạnh mày bay ngại ngần
Nơi bãi sông dưới tầng mây thấp
Trăng quan san e ấp dõi theo
Tên dây chưa gặp phát nào
Nhưng bay cô độc lòng sao nghi hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời