15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: chim nhạn (25)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2014 11:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 06/11/2022 14:54

江樓

獨酌芳春酒,
登樓已半曛。
誰驚一行雁,
沖斷過江雲。

 

Giang lâu

Độc chước phương xuân tửu,
Đăng lâu dĩ bán huân.
Thuỳ kinh nhất hàng nhạn,
Xung đoạn quá giang vân.

 

Dịch nghĩa

Uống rượu xuân thơm một mình,
Lúc lên lầu thì trời đã xẩm tối rồi.
Ai làm cho bầy nhạn sợ hãi,
Khiến chúng bay lên loạn làm đứt đoạn áng mây đang bay qua sông.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Uống một mình rượu xuân thơm ngát
Lúc lên lầu trời sắp tối rồi
Ai không kinh hãi khi coi
Nhạn đàn cắt đứt mây trời làm đôi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Rượi xuân thơm mình uống
Lên lầu xẩm tối rồi
Ai trông, kinh hàng nhạn
Cắt sông mây thành đôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rượu xuân thơm riêng uống
Xẩm tối lên lầu trông
Hãi kinh nhìn đàn nhạn
Nhất loạt cắt mây sông

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Một mình ngồi uống rượu,
Xẫm tối lên lầu trông.
Ai làm bầy nhạn sợ,
Xông đứt mây trên sông.

11.00
Trả lời