南中詠雁詩

萬里人南去,
三春雁北飛。
不知何歲月,
得與爾同歸。

 

Nam trung vịnh nhạn thi

Vạn lý nhân nam khứ,
Tam xuân nhạn bắc phi.
Bất tri hà tuế nguyệt,
Đắc dữ nhĩ đồng quy.

 

Dịch nghĩa

Con người đi về phương nam đường xa vạn dặm,
Giống nhạn bay trở về bắc suốt ba tháng xuân.
Không biết tới khi nào,
Ta mới được cùng chúng bay trở về!


Tác giả đang làm quan trong triều, vì phạm lỗi bị biếm ra miền hoang dã Lĩnh Nam thuộc tỉnh Quảng Tây. Năm sau, ông được triệu về kinh đô, quan chức còn cao hơn trước.

Có nơi chép bài thơ này của Vu Quý Tử 于季子 với tiêu đề Nam hành biệt đệ 南行別弟.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người đi vạn dặm vào nam
Nhạn bay về bắc từng đàn mùa xuân
Bao giờ mới có duyên phần
Được về phương bắc một lần cùng nhau!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vạn dặm người đi nam
Ba nhạn xuân về bắc
Không biết bao tháng năm
Mới được cùng em gặp

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Người đi nam vạn dặm
Ba xuân hướng bắc bay
Biết bao giờ mới được
Cùng nhạn trở về đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xuống nam người vạn dặm
Về bắc nhạn ba xuân
Chẳng biết bao lâu nữa
Mới được trở về cùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người đi vạn dặm về nam xa,
Xuân bắc nhạn về suốt tháng ba.
Không biết khi nào tới được nữa,
Trở về chúng được bay cùng ta!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người đi vạn dặm nam xa,
Nhạn bay phương bắc xuân ba tháng về.
Khi nào tới được chốn quê,
Để ta với chúng cùng về nơi xưa,

Chưa có đánh giá nào
Trả lời