答北人問安南風俗

欲問安南事,
安南風俗淳。
衣冠唐制度,
禮樂漢君臣。
玉甕開新酒,
金刀斫細鱗。
年年二三月,
桃李一般春。

 

Đáp bắc nhân vấn An Nam phong tục

Dục vấn An Nam sự,
An Nam phong tục thuần.
Y quan Đường chế độ,
Lễ nhạc Hán quân thần.
Ngọc ủng khai tân tửu,
Kim đao chước tế lân.
Niên niên nhị tam nguyệt,
Đào lý nhất ban xuân.

 

Dịch nghĩa

Muốn hỏi về chuyện nước An Nam ư?
Nước An Nam phong tục vốn thần hậu.
Áo mũ không khác chế độ nhà Đường,
Lễ nhạc tương tự vua quan nhà Hán.
Bình ngọc rót rượu mới cất ngát thơm,
Dao vàng mổ cá ngon nhỏ vảy.
Hàng năm cứ độ tháng hai tháng ba,
Đào, mận đều cùng xuân như nhau cả.


Khi Hồ Quý Ly bị bắt giải về Trung Quốc năm Đinh Hợi 1407, triều đình nhà Minh có hỏi về phong hoá của người Việt, ông đã đáp bằng bài thơ này.

Một quan nhà Minh là Ngô Bá Tông 吳伯宗 (1334-1384) có chép một bài thơ có nội dung đôi chút khác biệt trong tập Vinh tiến tập 榮進集 của ông và được ghi là làm sau khi ông đi sứ An Nam trở về (đi năm Hồng Võ thứ 10 (1377)) đáp Minh Thái Tổ. Ngoài ra theo Tứ khố toàn thư 四庫全書, ở Nhật Bản cũng có một bài thơ tương tự với tên Đáp Minh Thái Tổ chiếu vấn Nhật Bản phong tục thi 答明太祖詔問日本風俗詩 và được cho là do sứ thần Hại Lý Ma Cáp 嗐哩嘛哈 làm khi đi sứ nhà Minh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Nghi

An Nam, muốn hỏi rõ?
- Phong tục vốn thuần lương.
Lễ nhạc như Tiền Hán,
Y quan giống Thịnh Đường.
Dao vàng, cá nhỏ vảy,
Bình ngọc, rượu lừng hương.
Mỗi độ mùa xuân tới,
Mận, đào nở chật vườn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Muốn tường chuyện nước Nam ư?
An Nam phong tục nhân từ thuần lương
Áo xiêm không khác Thịnh Đường
Nhạc thiều, lễ tiết như Tiền Hán xưa
Rượu thơm bình ngọc hương đưa
Dao vàng mổ cá vảy thưa, tuyệt vời
Năm năm khi tiết xuân về
Mận đào khoe sắc tràn trề vẻ tươi

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cảo Mặc Lân Tử

An Nam, khách hỏi, xứ ra sao?
Xứ ấy ngàn năm phong tục giàu:
Áo mão chẳng xê thời Đường thịnh,
Lễ nhạc dám cùng Hán tương giao.
Bình ngọc mở ra là rượu quý,
Đao vàng, cá thịt dọn cỗ cao.
Hằng năm mỗi độ xuân ba tháng
Vạn dặm giang san rực mai đào.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Phương

Muốn hỏi An Nam rõ?
Phong tục vốn thuần lương
Lễ nhạc như Tây Hán
Áo mũ giống Đại Đường
Dao vàng chặt cá nhỏ
Bình ngọc rượu ngát hương
Mỗi năm độ xuân tới
Đào mận nở chung vườn

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Người hỏi tục Nam quốc
Nước Nam phong tục thuần
Giống Đường bày chế độ
Tựa Hán lễ quân thần
Bình ngọc lừng men rượu
Đao vàng xẻ thức ăn
Tháng hai tháng ba tới
Đào mận một màu xuân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Muốn hỏi chuyện An Nam
An Nam tục thuần lương
Lễ nhạc như nhà Hán
Áo mũ sánh nhà Đường
Bình ngọc, rót rượu mới
Cá tuơi, mổ dao vàng
Hàng năm tháng hai ba
Mận đào một màu xuân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muốn tường chuyện nước An Nam?
An Nam phong tục vốn hàm thuần lương.
Áo mũ không khác thời Đường,
Lễ nhạc cũng giống như phường Hán bang.
Bình ngọc rót rượu ngát hương,
Dao vàng mổ cá nhỏ thơm tuyệt vời.
Hàng năm cứ độ xuân tươi,
Đào, mận khoe sắc khắp trời mừng xuân.

14.00
Trả lời