Gia đình ở núi Tung bên dưới
Nhiều rau vi để hái mặc tình
Thử xem chơi suối và ghềnh
Mình vui du ngoạn bao đêm chưa về?

tửu tận tình do tại