嵩山夜還

家住嵩山下,
好採舊山薇。
自省遊泉石,
何曾不夜歸。

 

Tung sơn dạ hoàn

Gia trú Tung sơn hạ,
Hảo thái cựu sơn vi.
Tự tỉnh du tuyền thạch,
Hà tằng bất dạ quy?

 

Dịch nghĩa

Nhà ở dưới chân núi Tung,
Có nhiều rau vi để hái ăn.
Thử xem vì ham đi chơi suối và ghềnh đá,
Mình đã không về nhà bao nhiêu đêm rồi!


Có bản chép tác giả bài này là Lý Tần. Tung sơn là một trong năm ngọn núi ở phía bắc huyện Đăng Phong, tỉnh Hà Nam, gồm núi Tung ở giữa, phía đông là núi Thái, tây là núi Hoa, nam là núi Hành và bắc là núi Hằng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gia đình ở núi Tung bên dưới
Nhiều rau vi để hái mặc tình
Thử xem chơi suối và ghềnh
Mình vui du ngoạn bao đêm chưa về?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi Tung nhà ở dưới chân,
Rau vi miền núi hái ăn mỗi ngày.
Vì ham chơi suối đá bày,
Đêm ngày mình chẳng muốn quay về nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi Tung nhà ở dưới chân đây,
Miền núi rau vi hái mỗi ngày.
Xem thử vì ham chơi suối đá,
Bao đêm mình đã không về ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời