09/12/2021 00:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam trung vịnh nhạn thi
南中詠雁詩

Tác giả: Vi Thừa Khánh - 韋承慶

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 11:12

 

Nguyên tác

萬里人南去,
三春雁北飛。
不知何歲月,
得與爾同歸。

Phiên âm

Vạn lý nhân nam khứ,
Tam xuân nhạn bắc phi.
Bất tri hà tuế nguyệt,
Đắc dữ nhĩ đồng quy.

Dịch nghĩa

Con người đi về phương nam đường xa vạn dặm,
Giống nhạn bay trở về bắc suốt ba tháng xuân.
Không biết tới khi nào,
Ta mới được cùng chúng bay trở về!

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người đi vạn dặm vào nam
Nhạn bay về bắc từng đàn mùa xuân
Bao giờ mới có duyên phần
Được về phương bắc một lần cùng nhau!
Tác giả đang làm quan trong triều, vì phạm lỗi bị biếm ra miền hoang dã Lĩnh Nam thuộc tỉnh Quảng Tây. Năm sau, ông được triệu về kinh đô, quan chức còn cao hơn trước.

Có nơi chép bài thơ này của Vu Quý Tử 于季子 với tiêu đề Nam hành biệt đệ 南行別弟.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Thừa Khánh » Nam trung vịnh nhạn thi