送麴十少府

試發清秋興,
因為吳會吟。
碧雲歛海色,
流水折江心。
我有延陵劍,
君無陸賈金。
艱難此爲別,
惆悵一何深。

 

Tống Khúc Thập thiếu phủ

Thí phát thanh thu hứng,
Nhân vi Ngô hội ngâm.
Bích Vân liễm hải sắc,
Lưu thuỷ Chiết giang tâm.
Ngã hữu Diên Lăng kiếm,
Quân vô Lục Giả câm (kim).
Gian nan thử vi biệt,
Trù trướng nhất hà thâm.Nguồn: Thơ Lý Bạch, Ngô Văn Phú, NXB Lao động, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Ra với trời thu trong,
Đất Ngô hội ca ngâm.
Mây biếc gom sắc biển,
Nước chảy xé lòng sông.
Diên Lăng kiếm ta có,
Vàng Lục Giả anh không.
Nhọc nhằn chia tay nhỉ,
Buồn bã biết bao chừng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thử dùng hứng mùa thu trong trẻo
Nhân đó ngâm thơ kiểu xứ Ngô
Mây xanh liệm xác biển hồ
Nước xô chảy xiết gãy bờ sông kiên
Ta vốn có thanh Diên Lăng kiếm
Lục Giả vàng một miếng ông không
Gian nan ly biệt chất chồng
Trong lòng buồn bã thâm trầm biết bao!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời