04/12/2022 06:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Khúc Thập thiếu phủ
送麴十少府

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/02/2008 12:16

 

Nguyên tác

試發清秋興,
因為吳會吟。
碧雲歛海色,
流水折江心。
我有延陵劍,
君無陸賈金。
艱難此爲別,
惆悵一何深。

Phiên âm

Thí phát thanh thu hứng,
Nhân vi Ngô hội ngâm.
Bích Vân liễm hải sắc,
Lưu thuỷ Chiết giang tâm.
Ngã hữu Diên Lăng kiếm,
Quân vô Lục Giả[1] câm (kim).
Gian nan thử vi biệt,
Trù trướng nhất hà thâm.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Ra với trời thu trong,
Đất Ngô hội ca ngâm.
Mây biếc gom sắc biển,
Nước chảy xé lòng sông.
Diên Lăng kiếm ta có,
Vàng Lục Giả anh không.
Nhọc nhằn chia tay nhỉ,
Buồn bã biết bao chừng.

Nguồn: Thơ Lý Bạch, Ngô Văn Phú, NXB Lao động, 2005
[1] Mưu sĩ giỏi của Lưu Bang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Tống Khúc Thập thiếu phủ