歸雁(東來萬里客)

東來萬里客,
亂定幾年歸。
腸斷江城雁,
高高正北飛。

 

Quy nhạn (Đông lai vạn lý khách)

Đông lai vạn lý khách,
Loạn định kỷ niên quy.
Trường đoạn giang thành nhạn,
Cao cao hưởng bắc phi.

 

Dịch nghĩa

Người khách từ vạn dặm đi đến từ hướng đông.
Loạn dẹp yên mấy năm sẽ về
Ruột đứt từng đoạn, con nhạn ở thành nơi bờ sông.
Bay về phía bắc ở trên cao.


(Năm 764)

Năm 760 với sự giúp đỡ của Cao Thích rồi của Nghiêm Vũ, Đỗ Phủ đưa gia quyến về Thành Đô ở đất Thục, cất nhà cỏ, cuộc sống tạm yên. Nhưng rồi đất Thục đại loạn vì các quan địa phương tàn sát lẫn nhau, ông đưa gia đình xuống thuyền lánh nạn về phía đông, ghé nhiều thành bên sông như Nhung châu, Du châu, Trung châu những mong loạn yên để trở về nhà cỏ ở Thành Đô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Huy Hùng

Viễn khách từ đông đến
Yên: về, biết lúc nào ?
Ải nhìn nhạn: ruột đứt!
Bay hướng bắc cao cao

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Khách vạn dặm từ phương Đông tới
Loạn bao năm mong đợi ngày về
Thành sông nhạn cũng não nề
Trời cao hướng bắc mải mê bay hoài

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Từ vạn dặm khách phương đông đến,
Dẹp loạn vài năm hẹn về nhà.
Giang thành, ruột muốn đứt ra,
Cao cao phương bắc nhạn xa bay dần!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Khách muôn dặm đến từ đông,
Năm nào hết loạn mới trông trở về.
Thành sông, thấy nhạn, buồn ghê,
Trên cao vời vợi, hướng về bắc bay...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Khách xa từ đông tới,
Chừng nào yên về lại?
Buồn thấy nhạn Giang Thành,
Hướng bắc cao bay vội.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách tản cư về đông vạn dặm
Biết năm nào dứt loạn mà về?
Nhìn chim nhạn lòng não nề
Cao bay phương bắc nhắm quê từng đàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời