來時沙磧已沙霜,
飛過江南木葉黃。
水闊天低雲暗澹,
朔風吹起自成行。

 

Nhạn

Lai thì sa thích dĩ sa sương,
Phi quá Giang Nam mộc diệp hoàng.
Thuỷ khoát thiên đê vân ám đạm,
Sóc phong xuy khởi tự thành hàng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lúc đến cát bồi đầy sương lớp
Bay quá Giang Nam lá trở vàng
Sông rộng trời gần mây che tối
Nổi lên gió bấc sắp thành hàng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lúc qua bãi cát đã đầy sương
Bay vượt Giang Nam lá trổ vàng
Sông rộng trời gần mây phủ mịt
Bấc lên vội vã sắp thành hàng

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Lúc đến bãi bồi đã đẫm sương,
Giang Nam bay vượt lá cây vàng.
Trời gần sông rộng mây ảm đạm,
Gió bấc nổi lên tự sắp hàng.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lúc qua bãi cát đẫm sương,
Giang Nam bay vượt lá vàng sang thu.
Trời gần sông rộng mây mù,
Nổi lên gió bấc Nam du (1) sắp hàng.


(1) Sắp hàng di trú về Nam tránh rét đông.
11.00
Trả lời