赤壁懷古

漢室河山鼎勢分,
勤王誰肯顧元勳。
不知征伐由天子,
唯許英雄共使君。
江上戰餘陵是穀,
渡頭春在草連雲。
分明勝敗無尋處,
空聽漁歌到夕曛。

 

Xích Bích hoài cổ

Hán thất hà sơn đỉnh thế phân,
Cần vương thùy khẳng cố nguyên huân.
Bất tri chinh phạt do thiên tử,
Duy hứa anh hùng cộng sứ quân.
Giang thượng chiến dư lăng thị cốc,
Độ đầu xuân tại thảo liên vân.
Phân minh thắng bại vô tầm xứ,
Không thính ngư ca đáo tịch huân.

 

Dịch nghĩa

Sông núi nhà Hán chia theo thế ba chân vạc
Giúp vua ai khẳng định chỉ có những người có công đầu
Không biết rằng việc đánh dẹp là do thiên tử
Chỉ chắc chắn anh hùng phải có thêm sứ quân
Bên sông sau cuộc chiến chỉ còn gò và lũng
Trên bến xuân còn đó, cỏ liền với mây
Chỗ hai bên thua được khi xưa, bây giờ không tìm được
Chỉ nghe tiếng hát người đánh cá vọng lại trong bóng chiều.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Núi sông nhà Hán thế ba chân
Giúp vua đâu kể đến công thần
Chinh phạt chư hầu do thiên tử
Hùng cứ gồm ta với sứ quân
Gò khe còn đó sau trận chiến
Mây cỏ liền nhau trước sắc xuân
Tìm đâu ra chỗ xưa tranh thắng
Chỉ nghe chài hát lúc chiều buông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nhà Hán giang sơn đã xẻ ba,
Cần vương công sức mấy ai mà !
Đâu hay thiên tử chinh cùng phạt,
Chỉ có anh hùng bác với ta.
Trận chiến trên sông gò động đổi,
Xuân sang bến nước cỏ mây xoà.
Được thua nơi trước tìm đâu thấy,
Tối đến thuyền chài vẳng tiếng ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Núi sông nhà Hán chia ba,
Giúp vua công lớn, ai mà nhớ đâu.
Chiến chinh, thiên tử đứng đầu,
Anh hùng, chủ sứ, có đâu mấy người.
Chiến tàn, khe hoá mồ rồi,
Bến xuân, cỏ với mây trời liền nhau.
Được thua chẳng biết nơi đâu,
Chiều nghe tiếng hát thuyền câu ngân dài...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Giang sơn nhà Hán phân ly
Cần vương ai có đoái gì nguyên nhân
Quyền vua chinh phạt nào cần
Anh hùng chỉ có sứ quân với mình
Hang gò sau cuộc chiến tranh
Bến xuân mây cỏ xanh xanh một màu
Rõ ràng thắng bại chỗ nào
Luống nghe tiếng hát sớm chiều ngư ông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giang sơn Hán chia ba chân vạc
Giúp vua đâu chỉ các công thần
Chẳng cần chờ lệnh quốc quân
Anh hùng đọ với sứ quân đủ rồi
Sau cuộc chiến tả tơi gò đống
Nơi bến xuân cỏ thắm liền mây
Được thua nơi chốn ai hay
Chiều tà vang vọng dân chài hò ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chia ba nhà Hán suy đồi
Cần vương giúp nước có ai cậy nhờ
Biết chăng đánh dẹp quyền vua
Anh hùng thiên hạ chỉ người với ta
Trận tan biến vũng đổi gò
Rờn rờn cỏ biếc bến đò đầu xuân
Chiều hôm vẳng tiếng ngư ông
Được thua chốn cũ bâng khuâng lối tìm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời