18/09/2021 23:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xích Bích hoài cổ
赤壁懷古

Tác giả: Thôi Đồ - 崔塗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2006 19:23

 

Nguyên tác

漢室河山鼎勢分,
勤王誰肯顧元勳。
不知征伐由天子,
唯許英雄共使君。
江上戰餘陵是穀,
渡頭春在草連雲。
分明勝敗無尋處,
空聽漁歌到夕曛。

Phiên âm

Hán thất hà sơn đỉnh thế phân,
Cần vương thùy khẳng cố nguyên huân.
Bất tri chinh phạt do thiên tử,
Duy hứa anh hùng cộng sứ quân.
Giang thượng chiến dư lăng thị cốc,
Độ đầu xuân tại thảo liên vân.
Phân minh thắng bại vô tầm xứ,
Không thính ngư ca đáo tịch huân.

Dịch nghĩa

Sông núi nhà Hán chia theo thế ba chân vạc
Giúp vua ai khẳng định chỉ có những người có công đầu
Không biết rằng việc đánh dẹp là do thiên tử
Chỉ chắc chắn anh hùng phải có thêm sứ quân
Bên sông sau cuộc chiến chỉ còn gò và lũng
Trên bến xuân còn đó, cỏ liền với mây
Chỗ hai bên thua được khi xưa, bây giờ không tìm được
Chỉ nghe tiếng hát người đánh cá vọng lại trong bóng chiều.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Núi sông nhà Hán thế ba chân
Giúp vua đâu kể đến công thần
Chinh phạt chư hầu do thiên tử
Hùng cứ gồm ta với sứ quân
Gò khe còn đó sau trận chiến
Mây cỏ liền nhau trước sắc xuân
Tìm đâu ra chỗ xưa tranh thắng
Chỉ nghe chài hát lúc chiều buông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Đồ » Xích Bích hoài cổ