Nhật nguyệt tranh với con thoi,
Cây xuân thời trẻ nhớ hoài “Đạp ca”.
Trắng đầu chẳng có liệu khoa,
Giữ tâm thanh tịnh không qua lực điền.
Thói đời nhạt nhẽo ngã nghiêng,
Tuy héo mai cũng muốn quyền sống lâu.
Rèm cuốn tuyết núi thêm sầu,
Rượu say chả hỏi đêm sâu ngắn dài.

tửu tận tình do tại