07/07/2022 19:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba Sơn đạo trung trừ dạ hữu hoài
巴山道中除夜有懷

Tác giả: Thôi Đồ - 崔塗

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 05/06/2009 19:12

 

Nguyên tác

迢遞三巴路,
羈危萬里身。
亂山殘雪夜,
孤獨異鄉人。
漸與骨肉遠,
轉於童僕親。
那堪正漂泊,
明日歲華新。

Phiên âm

Điều đệ Tam Ba[1] lộ,
Ky nguy vạn lý thân.
Loạn sơn tàn tuyết dạ,
Cô độc dị hương nhân.
Tiệm dữ cốt nhục viễn,
Chuyển ư đồng bộc thân.
Na kham chính phiêu bạc,
Minh nhật tuế hoa tân.

Dịch nghĩa

Tam Ba đường sá xa xôi
Thân gởi nhờ vạn dặm hiểm nghèo
Ban đêm tuyết tàn trên những ngọn núi ngổn ngang
Dưới ngọn đèn có kẻ ở xứ lạ
Dần dần xa cách người thân cốt nhục
Chuyển qua thân thiết với đồng bộc
Làm sao chịu được nỗi lòng người phiêu bạc
Hôm sau là năm mới rồi

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Tam Ba đường biết mấy,
Muôn dặm thân nguy đầy.
Núi rối đêm tuyết tản,
Đất khách một mình đây.
Người thân dần xa hết,
Bạn, lấy gia nhân thay.
Phiêu dạt há cam chịu,
Ngày mai thêm tuổi đầy!
[1] Ba Quận, Ba Đông, Ba Tây (Tứ Xuyên).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Đồ » Ba Sơn đạo trung trừ dạ hữu hoài