避賊山中除夜

山中逃難死那生,
節序推移盡可驚。
何處屠蘇堪痛飲,
滿村胡騎正連營。
多年旅寓家鄉隔,
今日兒孫父子情。
料得天心方厭亂,
太平行見逐新正。

 

Tỵ tặc sơn trung trừ dạ

Sơn trung đào nạn tử na sinh,
Tiết tự suy di tận khả kinh.
Hà xứ đồ tô kham thống ẩm,
Mãn thôn Hồ kỵ chính liên doanh.
Đa niên lữ ngụ gia hương cách,
Kim nhật nhi tôn phụ tử tình,
Liệu đắc thiên tâm phương yếm loạn,
Thái bình hành kiến trục tân chinh.

 

Dịch nghĩa

Lánh nạn ở trong núi biết chết hay sống,
Thời tiết thay đổi, hết thảy đều đáng sợ.
Ở đâu có rượu đồ tô để được uống say mềm,
Khắp thôn xóm lính kỵ của rợ Hồ đóng liền doanh trại.
Bao năm đi ở trọ, cách trở quê nhà,
Lúc này thêm gợi tình con cháu, cha con.
Chừng như lòng trời đang chán loạn lạc,
Cảnh thái bình sẽ được thấy sau tháng giêng năm mới.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Trong rừng lánh nạn tử hay sinh,
Thời tiết thoi đưa, thật đáng kinh.
Rượu thuốc nghiêng bình khô khốc giọt,
Ngựa Hồ chật xóm, bạt ngàn doanh.
Trước nhiều lữ thứ, quê hương cách,
Nay gợi cha con cháu chắt tình.
Dường đoán lòng trời đang chán loạn,
Ra giêng năm mới sẽ thanh bình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rừng lánh nạn sinh tử chẳng hay,
Thảy đều đáng sợ tiết trời thay.
Đồ tô rượu được say sưa uống,
Lính kỵ rợ Hồ đóng liền đây.
Cách trở nhà bao năm ở trọ,
Gợi tình máu mủ thêm lúc này.
Chừng như lòng trời chán loạn lạc,
Sẽ thấy thái bình năm mới ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lánh nạn trên non biết mất còn,
Tiết trời thay đổi dạ bôn chôn.
Đồ tô say khước trơ bình ngọc!
Ngựa Rợ tung hoành khắp xóm thôn.
Quán trọ nhiều năm tình viễn xứ,
Quê nhà bao nỗi nghĩa cha con.
Lòng trời đang chán đời tao loạn,
Năm mới binh đao ắt chẳng còn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời