07/02/2023 00:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tỵ tặc sơn trung trừ dạ
避賊山中除夜

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2008 02:08

 

Nguyên tác

山中逃難死那生,
節序推移盡可驚。
何處屠蘇堪痛飲,
滿村胡騎正連營。
多年旅寓家鄉隔,
今日兒孫父子情。
料得天心方厭亂,
太平行見逐新正。

Phiên âm

Sơn trung đào nạn tử na sinh,
Tiết tự suy di tận khả kinh.
Hà xứ đồ tô kham thống ẩm,
Mãn thôn Hồ kỵ chính liên doanh.
Đa niên lữ ngụ gia hương cách,
Kim nhật nhi tôn phụ tử tình,
Liệu đắc thiên tâm phương yếm loạn,
Thái bình hành kiến trục tân chinh.

Dịch nghĩa

Lánh nạn ở trong núi biết chết hay sống,
Thời tiết thay đổi, hết thảy đều đáng sợ.
Ở đâu có rượu đồ tô để được uống say mềm,
Khắp thôn xóm lính kỵ của rợ Hồ đóng liền doanh trại.
Bao năm đi ở trọ, cách trở quê nhà,
Lúc này thêm gợi tình con cháu, cha con.
Chừng như lòng trời đang chán loạn lạc,
Cảnh thái bình sẽ được thấy sau tháng giêng năm mới.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Trong rừng lánh nạn tử hay sinh,
Thời tiết thoi đưa, thật đáng kinh.
Rượu thuốc nghiêng bình khô khốc giọt,
Ngựa Hồ chật xóm, bạt ngàn doanh.
Trước nhiều lữ thứ, quê hương cách,
Nay gợi cha con cháu chắt tình.
Dường đoán lòng trời đang chán loạn,
Ra giêng năm mới sẽ thanh bình.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Tỵ tặc sơn trung trừ dạ