除夜有懷

五更鐘漏欲相催,
四氣催遷往復回。
帳裡殘燈才去焰,
爐中香氣盡成灰。
漸看春逼芙蓉枕,
頓覺寒消竹葉杯。
守歲家家應未臥,
相思那得夢魂來。

 

Trừ dạ hữu hoài

Ngũ canh chung lậu dục tương thôi,
Tứ khí thôi thiên vãng phục hồi.
Trướng lý tàn đăng tài khứ diệm,
Lô trung hương khí tận thành hôi.
Tiệm khan xuân bức phù dung chẩm,
Đốn giác hàn tiêu trúc diệp bôi.
Thủ tuế gia gia ưng vị ngoạ,
Tương tư na đắc mộng hồn lai?

 

Dịch nghĩa

Chuông báo và đồng hồ nước như giục giã nhau trong năm canh
Bốn mùa theo nhau cứ đi rồi lại về
Trong phòng ngọn đèn hết dầu vừa tắt lửa
Trong lò hương thơm đã toả hết chỉ còn lại tro tàn
Cảm thấy hương xuân đang từ từ thấm vào gối sen
Chợt nhận ra chén rượu trúc diệp đã nguội lạnh rồi
Níu kéo năm cũ, nhà nhà chưa chịu đi nằm
Thì hồn những kẻ tương tư sao đến với nhau trong mộng được

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Chuông điểm giờ năm giục giã nhau
Bốn mùa thay tiết quẩn quanh mau
Đèn mờ trướng phủ phai nhòa lửa
Hương nhạt than tàn hóa trấu nâu
Xuân đẫm gối sen nồng sắc thắm
Tình tan chén trúc lạnh đêm thâu
Nhà nhà thao thức cầm năm lại
Hồn mộng khó gần dẫu nhớ nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tiếng chuông, giọt lậu giục năm canh
Năm bốn mùa đi lại đổi quanh.
Đèn trướng cạn dầu nên lửa tắt,
Lò hương hết tỏa lụi tro tàn.
Gối phù dung đượm xuân đằm thắm
Rượu Trúc Diệp buồn chén lạnh tanh.
Nấn ná năm tàn nhà chửa ngủ
Nhớ không hồn mộng được, thôi đành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Năm canh chuông điểm thúc dồn nhau,
Thay đổi bốn mùa trở lại mau.
Trong trướng đèn tàn nên lửa tắt,
Giữa lò hương lụn hoá tro nâu !
Gối phù dung đượm mùa xuân ấm,
Ly trúc diệp tiêu tiết lạnh sầu !
Tiếc nuối năm, nhà nhà chẳng ngủ,
Nhớ nhau nào được mộng hồn đâu !?!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Chuông, đồng hồ nước nhỏ mau,
Bốn mùa, thời tiết thay nhau đi về.
Đèn tàn, trong trướng ủ ê,
Lò hương đã hết, tràn trề tro thôi.
Gối phù dung, thấm xuân tươi,
Trong ly trúc diệp, tràn hơi lạnh rồi.
Níu năm cũ lại, cứ ngồi,
Nhớ nhau, trong mộng sao thời gặp nhau!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm canh đồng hồ, chuông thúc giục
Bốn mùa theo cứ hết lại về
Lò thơm toả hết còn tro
Ngọn đèn dầu cạn mờ mờ tắt luôn
Ta cảm được hương xuân thấm gối
Trúc Diêp bôi đã nguội lạnh rồi
Nhà nhà níu cũ còn ngồi
Làm sao trong mộng hai người gặp nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Năm canh giọt lậu giục trôi dần
Bốn khí thay nhau cứ chuyển vần
Bên trướng đèn tai phai ngọn lửa
Trong lò hương nguội biến tro trần
Gối sen thấm đượm màu xuân thắm
Chén trúc hoà tan khí lạnh ngần
Giữ tuổi, nhà nhà đều chửa ngủ
Nhớ nhau hồn mộng cũng khôn gần


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giọt lậu, chuông đêm giục giã nhau,
Bốn mùa quanh quẩn đuổi theo mau.
Đèn chong dầu hết vừa tắt lửa,
Lò toả hương thơm hết khói màu.
Cảm thấy hương xuân sen thấm gối,
Nhận ra rượu trúc tàn hơi sầu.
Níu năm cũ lại nhà nhà thức,
Cùng mộng nhớ thương sao đến nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời