歲暮歸南山

北闕休上書,
南山歸敝廬。
不才明主棄,
多病故人疏。
白髮催年老,
青陽逼歲除。
永懷愁不寐,
松月夜窗虛。

 

Tuế mộ quy Nam Sơn

Bắc khuyết hưu thướng thư,
Nam sơn quy tệ lư.
Bất tài minh chủ khí,
Đa bệnh cố nhân sơ.
Bạch phát thôi niên lão,
Thanh dương bức tuế trừ.
Vĩnh hoài sầu bất mị,
Tùng nguyệt dạ song hư.

 

Dịch nghĩa

Ta không dâng sách lên cửa bắc nữa,
Ta trở về nhà cũ ở núi Nam thôi.
Vì ta bất tài nên nhà vua ruồng bỏ,
Vì ta lắm bệnh nên bạn bè lánh xa.
Tóc trắng đưa đẩy cho năm tháng già đi,
Ngày xanh thúc giục tuổi mau tàn.
Mối ưu hoài dằng dặc làm ta buồn không ngủ được,
Chỉ thấy bóng tùng và ánh trăng ban đêm rọi bên song cửa.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Cửa bắc thôi dâng sách
Non Nam trở lại nhà
Bất tài vua cũng bỏ
Nhiều bệnh bạn đều xa
Tóc bạc đưa năm hết
Ngày xanh giục tuổi già
Ưu hoài không ngủ được
Tùng nguyệt chiếu song tà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Cổng Bắc hết dâng tờ
Non Nam nhà xác xơ
Không tài, vua sáng bỏ
Lắm bệnh, bạn xưa lờ
Tóc trắng già mau tới
Ngày xanh tuổi chẳng chờ
Nhớ buồn thao thức mãi
Cửa ngõ ánh trăng mơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Cổng Bắc đừng dâng giấy,
Non Nam hãy lại nhà.
Kém tài, vua chúa bỏ
Hay ốm, bạn bè xa.
Tóc bạc đưa già đến
Ngày xanh giục tết qua.
Bâng khuâng nằm chẳng ngủ
Cửa ngỏ bóng trăng tà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Đền rồng thôi chớ dâng thư,
Nam Sơn miền ấy, thảo lư trở về.
Bất tài minh chúa dùng chi,
Bệnh nhiều, bạn cũ ai hề tới lui.
Tuổi già, đầu bạc đốc thôi,
Xuân xanh mấy chốc, năm đòi hết đi.
Nỗi sầu trằn trọc đêm khuya,
Cành thông bóng nguyệt lả kề trước song.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Chẳng dâng thơ cửa Bắc,
Hãy về trại núi Nam.
Thiếu tài, vua hất hủi,
Nhiều bệnh, bạn bặt tăm.
Đầu bạc thôi thúc tuổi,
Tiết xuân giục hết năm.
Sầu muộn đêm không ngủ,
Trăng, tùng ghé cửa thăm.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Cổng Bắc đừng dâng giấy
Non Nam hãy lại nhà
Kém tài, vua chúa bỏ
Hay ốm, bạn bè xa
Tóc bạc đưa già đến
Ngày xanh giục tết qua
Bâng khuâng nằm chẳng ngủ
Cửa ngỏ, bóng trăng tà

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Thôi đừng cửa Bắc dâng thư
Núi Nam về với thảo lư tồi tàn
Bất tài, vua bỏ, đành cam
Bệnh nhiều bạn cũng lạt dần ngày qua
Tóc sương giục giã tuổi già
Tiết thanh xuân cũng trả cho năm tàn
Đêm dài trăn trở buồn than
Cửa đêm để ngỏ, trăng ngang ngọn tùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Nơi Cửa Bắc đừng dâng thư mãi;
Về Nam sơn với mái nhà hư.
Bất tài, vua cũng ngó lơ,
Bệnh nhiều, bạn cũng hững hờ bỏ qua.
Tóc bạc thương tuổi già thấp thoáng;
Tiết xuân theo năm tháng dần qua.
Bâng khuâng không ngủ xót xa,
Bên song soi bóng trăng tà hàng dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Cửa Bắc thôi dâng thơ,
Nam Sơn về mái xưa.
Chẳng tài minh chủ bỏ,
Lắm bệnh cố nhân chừa.
Tóc bạc già nua giục,
Tuổi xanh ngày tháng đưa.
Nhớ hoài buồn chẳng ngủ,
Tùng nguyệt rọi song hờ !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Cửa Bắc ngừng dâng kế sách,
Núi Nam về lại căn chòi.
Không tài minh chủ ruồng bỏ,
Nhiều bịnh bạn bè thưa chơi!
Tóc bạc đẩy dần lên lão,
Ngày qua buộc hết tuổi trời.
Nghĩ lo buồn bã không ngủ,
Tùng nguyệt ngoài song sáng ngời!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối