07/07/2022 17:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuế mộ quy Nam Sơn
歲暮歸南山

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/06/2005 22:47

 

Nguyên tác

北闕休上書,
南山歸敝廬。
不才明主棄,
多病故人疏。
白髮催年老,
青陽逼歲除。
永懷愁不寐,
松月夜窗虛。

Phiên âm

Bắc khuyết[1] hưu thướng thư,
Nam sơn[2] quy tệ lư.
Bất tài minh chủ khí[3],
Đa bệnh cố nhân sơ.
Bạch phát thôi niên lão,
Thanh dương bức tuế trừ.
Vĩnh hoài sầu bất mị,
Tùng nguyệt dạ song hư.

Dịch nghĩa

Ta không dâng sách lên cửa bắc nữa,
Ta trở về nhà cũ ở núi Nam thôi.
Vì ta bất tài nên nhà vua ruồng bỏ,
Vì ta lắm bệnh nên bạn bè lánh xa.
Tóc trắng đưa đẩy cho năm tháng già đi,
Ngày xanh thúc giục tuổi mau tàn.
Mối ưu hoài dằng dặc làm ta buồn không ngủ được,
Chỉ thấy bóng tùng và ánh trăng ban đêm rọi bên song cửa.

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Cửa bắc thôi dâng sách
Non Nam trở lại nhà
Bất tài vua cũng bỏ
Nhiều bệnh bạn đều xa
Tóc bạc đưa năm hết
Ngày xanh giục tuổi già
Ưu hoài không ngủ được
Tùng nguyệt chiếu song tà.
[1] Chỉ kinh đô.
[2] Là Chung Nam sơn, phía tây nam thành Trường An.
[3] Tương truyền câu thơ này đã làm Đường Huyền Tông phật ý.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Tuế mộ quy Nam Sơn