終南望餘雪

終南陰嶺秀,
積雪浮雲端。
林表明霽色,
城中增暮寒。

 

Chung Nam vọng dư tuyết

Chung Nam âm lĩnh tú,
Tích tuyết phù vân đoan.
Lâm biểu minh tễ sắc,
Thành trung tăng mộ hàn.

 

Dịch nghĩa

Sườn phía bắc núi Chung Nam đẹp đẽ,
Tuyết phủ đọng như vầng mây nổi.
Ven rừng ánh sáng mặt trời sau cơn mưa,
Trong thành, khí lạnh buổi chiều ngày càng tăng.


Khi Tổ Vịnh đi thi, gặp lúc giám khảo đưa ra đề thi là “Chung Nam vọng dư tuyết”, ông viết luôn một mạch bốn câu này rồi mang nộp bài mà không cần suy nghĩ. Giám quan thắc mắc vì sao chỉ có bốn câu. Tổ Vịnh đáp: “Đại nhân thử đọc coi có thể viết thêm được chữ nào không chứ đừng nói là bốn câu nữa” rồi bỏ về (Luật của trường thi là phải làm thơ luật, Ngũ ngôn bát cú hoặc Thất ngôn bát cú). Lần thi đó Tổ Vịnh có đỗ hay không thì không rõ, nhưng đã để lại một tuyệt tác.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chung Nam sườn núi thẳm,
Tuyết phủ bập bềnh mây.
Rừng sáng làn mưa tạnh,
Thành hôm khí lạnh đầy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Đỉnh bắc Chung Nam trụi
Mây tuyết đọng miên man
Rừng ngoài ngày sáng rỡ
Thành trong lạnh buốt hơn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Tuyết đọng trên sườn núi
Những mảnh trắng long lanh
Sau mưa rừng hửng sáng
Khí chiều lạnh khắp thành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Núi Nam mờ mịt khoe xinh đẹp,
Tuyết trắng trên mây tựa nổi trôi.
Trời tạnh, ven rừng màu hửng sáng;
Trong thành, chiều tối lạnh thâm nhiều.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Chung Nam núi lộng lẫy
Tuyết phủ ngập trời mây
Ven rừng trời lại sáng
Chiều hôm khí lạnh đầy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Chung Nam cảnh núi tuyệt trần
Tuyết rơi rơi phủ trắng vầng mây trôi
Sau mưa rừng nắng sáng soi
Chiều hôm thành vắng khí thời lạnh căm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sườn núi Chung râm mát
Tuyết giống lớp mây giăng
Sau mưa, rừng khởi sắc
Trong thành chiều lạnh băng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Đỉnh Chung Nam tráng lệ
Tuyết phủ như mây dăng
Mưa tạnh, bìa rừng sáng
Thành chiều, giá lạnh tăng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Chung Nam đỉnh bắc trụi trơn
Mây bay tuyết đọng miền man chỗ này
Mé ngoài rừng ánh vẻ ngày
Trong thành khí lạnh hôm mai bội phần


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Chung Nam, trông núi đẹp xinh,
Tuyết còn đọng lại, tưởng hình mây trôi.
Ven rừng, hoe ánh mặt trời,
Trong thành, khí lạnh, chiều rơi, tăng dần...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối