過嶺

前崗日落馬虺隤,
行盡梅關不見梅。
夾道千松撐漢立,
緣雲一路擘山開。
長安日近聊舒目,
故國天遙重感懷。
唐相一從通此道,
不知今幾百年來。

 

Quá lĩnh

Tiền cương nhật lạc mã hôi đồi,
Hành tận Mai quan bất kiến mai.
Giáp đạo thiên tùng xanh Hán lập,
Duyên vân nhất lộ phách sơn khai.
Trường An nhật cận liêu thư mục,
Cố quốc thiên dao trọng cảm hoài.
Đường tướng nhất tòng thông thử đạo,
Bách tri kim kỷ bách niên lai.

 

Dịch nghĩa

Ở dốc núi phía trước mặt trời đã lặn, ngựa đã nhọc
Đi đến (cửa ải) Mai quan mà chẳng thấy có mai
Sát đường nghìn cây tùng (vươn lên) chống giải ngân hà
Gần cõi mây một con đường xẻ núi mà đi
Mặt trời đã xuống (kinh đô) Trường An, khiến tầm mắt tạm được thư thái
Xa bầu trời cố quốc lòng nặng cảm hoài
Khi tướng nhà Đường mở con đường này
Đến nay chẳng biết đã mấy trăm năm rồi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Lên đèo ngựa nhọc buổi hoàng hôn
Danh gọi Mai quan, mai chẳng còn
Vươn ngọn, nghìn tùng lên giải hán
Vờn mây, một lộ xẻ sườn non
Trường An gần đến, thư tầm mắt
Cố quốc vời xa, nặng cõi hồn
Công lớn tướng Đường xưa mở lối
Qua bao thế kỷ dấu lưu tồn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Bóng xế gò kia ngựa mệt nhoài,
Đã qua Mai Lĩnh lại không mai.
Nghìn trùng sát lộ vươn sao đứng,
Một lối theo mây chẻ núi khai.
Gần bóng Trường An buông mắt khách,
Xa trời cố quốc nặng tình ai.
Từ khi Đường tướng thông đường ấy,
Nay mấy trăm năm đã quá rồi.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Trèo đèo ngựa oải nắng chiều phai,
Đến ải Mai mà chẳng thấy mai!
Sát lộ, nghìn tùng vươn thẳng Hán,
Vào mây, một lối chẻ non khai!
Trường An sắp đến lơi tầm mắt,
Nước cũ càng xa nặng cảm hoài.
Từ lúc tướng Đường thông ngõ ấy,
Đến nay biết mấy trăm năm dài!

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời tối đèo cao bước ngựa chồn,
Ải Mai vừa đến sắc mai không.
Nghìn tùng ven lộ nâng sông Hán,
Một nẻo vờn mây xẻ núi non.
Cố quốc xa vời lòng khắc khoải,
Trường An lấp ló dạ hân hoan.
Công to Đường tướng khai thông lối,
Qua mấy trăm năm dấu cũ mòn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Trước đồi ngựa mỏi nắng dần phai
Đi suốt Mai Quan chẳng thấy mai
Bên lộ ngàn tùng Ngân Hán dựng
Cạnh mây một lối núi phân hai
Tràng An ngày cạn nhàn tầm mắt
Cố quốc trời xa nặng cảm hoài
Từ độ tướng Đường thông cửa ải
Mấy trăm năm nhỉ hỏi cùng ai?

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Nhầm chữ

Câu 4: Duyên vân nhất lộ phách sơn khai./ 綠雲一路擘山開 nhầm chữ duyên / 緣 thành chữ lục / 綠

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời tối dốc cao, ngựa mệt nhoài,
Mai quan mà chẳng thấy loài mai.
Nghìn tùng sát lộ vươn Ngân Hán,
Một lối vờn mây xẻ núi khai.
Gần đến Trường An thư thái mắt,
Xa trời ố quốc nặng cảm hoài.
Tướng Đường từ lúc thông đường ấy,
Qua mấy trăm năm biết đã dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Dốc núi, chiều buông, ngựa mệt nhoài,
Đường mai nào thấy bóng cây mai?
Nghìn tùng vươn ngọn nâng trời, giỏi,
Một lộ vạch mây xẻ núi, tài.
Tắt nắng Trường An lòng thoải mái,
Mờ tin cố quốc dạ ai hoài.
Tướng Đường mở lối bao giờ nhỉ,
Đã mấy trăm năm, biết hỏi ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời