過天平

分水山前二水分,
天平水面似磷峋。
一杯空奠臨江廟,
千古誰為砌石人。
半嶺溪泉皆入楚,
滿洲碑碣已非秦。
舟人爭指家鄉近,
惱殺殊方老使臣。

 

Quá Thiên Bình

Phân thuỷ sơn tiền nhị thuỷ phân,
Thiên Bình thuỷ diện tự lân tuân.
Nhất bôi không điện lâm giang miếu,
Thiên cổ thuỳ vi xế thạch nhân.
Bán lĩnh khê tuyền giai nhập Sở,
Mãn châu bi kiệt dĩ phi Tần.
Chu nhân tranh chỉ gia hương cận,
Não sát thù phương lão sứ thần.

 

Dịch nghĩa

Trước núi Phân Thủy chia hai dòng nước
Mặt sông Thiên Bình gợn như đá lởm chởm
Một chén rượu làm lễ suông tại ngôi đền bên sông
Nghìn xưa ai là người xếp đá (xây đền)
Khe suối của nửa núi đều chảy vào đất Sở
Đầy bãi, bia đá hết còn thuộc Tần
Nhà thuyền tranh nhau chỉ trỏ quê nhà họ gần đó
Làm não lòng muốn chết được ông sứ thần già ở phương khác đến


Thiên Bình: theo câu đầu thì Thiên Bình là một trong hai con sông ở trước núi Phân Thủy. Núi này thuộc tỉnh Hồ Nam. Câu phía dước nói đến Tần, Sở, người viết chú thích đoán vậy chắc thuộc tỉnh Hồ Nam.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Phân Thủy chia hai nước một dòng
Thiên Bình sóng tựa đá tràn sông
Rượu suông một chén lễ dâng miếu
Đá tảng nghìn xưa ai góp công
Núi nửa suối khe vào đất Sở
Bãi đầy bia đá hết bên Tần
Nhà thuyền tranh chỉ quê hương họ
Não ruột phương xa lão sứ thần

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi Phân Thuỷ ngã ba sông lớn,
Dòng Thiên Bình sóng gợn ghê thay.
Bên sông lễ rượu dâng bày,
Nghìn xưa miếu mạo ai người xây nên.
Một nửa núi suối tuôn vào Sở,
Bia khắp cồn nào của Tần đâu.
Quê nhà chỉ chỏ tranh nhau,
Sứ già nhớ nước buồn đau chết người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phân Thuỷ chia hai núi nước dòng,
Thiên Bình gợn sóng đá trồi sông.
Rượu suông một chén dâng đền miếu,
Xếp đá nghìn xưa ai góp công?
Nửa núi suối khe vào đất Sở,
Bãi Đầy bia đá hết bên Tần.
Nhà thuyền tranh chỉ quê nhà họ,
Muốn chết não lòng lão sứ thần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời