Đề Động Đình hồ

Tiêu Ba Ngạc Mịch tổng thôn tinh
Tịnh quốc kiều khôi nhất Động Đình
Thiên lý vọng cùng thành bạch bích
Nhất phàm vãn phiếm tự phù bình
Quân sơn tà dục nga mi thuý
Tương trúc thuỳ lương ngọc cốt thanh
Dương ngoại tửu hương thuỳ uấn đắc
Hán hoàng ngộ tuý tuý hoàn tinh

 

Dịch nghĩa

Hồ nuốt gọn cả bốn sông Tiêu Ba Ngạc Mịch
Trong vương quốc ao đầm, hồ Động Đình là đệ nhất
Nhìn xa ngàn dặm mặt hồ trở thành khối ngọc trắng
Trong chiều muộn, chiếc thuyền buồm tựa như một cánh bèo trôi trên hồ
Núi Quân Sơn dốc nghiêng như muốn tắm trong màu xanh mày ngài
Rặng trúc sông Tương hóng gió mát giữ cốt cách thanh tao
Mùi rượu thơm nhà ai mới nấu từ phía biển xa thoảng tới
Vua nhà Hán trót say nhưng say xong sẽ tỉnh lại thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Nuốt bốn sông: Tiêu, Ba, Mịch, Ngạc
Mặt hồ như khối ngọc trắng tinh
Xứng danh đệ nhất Động Đình
Chiều, thuyền tựa cánh bèo xanh trên hồ
Núi Quân Sơn dáng như tắm mát
Trúc sông Tương cốt cách thanh tao
Rượu thơm từ biển thoảng vào
Trót say, vua Hán, thôi nào tỉnh thôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Tiêu, Ba, Ngạc, Mịch nuốt mà, kinh
Vương quốc ao hồ, nhất Động Đình
Ngàn dặm, hồ như khuôn ngọc trắng
Chiều tà, thuyền tựa cánh bèo xinh
Quân Sơn, dòng biếc, nghiêng muốn tắm
Tương trúc, gió đung, đứng giữ mình
Mùi rượu nhà ai từ biển tới
Hán vương say khướt, tỉnh rồi, kinh!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiêu Ba Ngạc Mịch nuốt vào mình,
Vương quốc ao đầm nhất Động Đình,
Ngàn dặm mặt hồ khuôn ngọc trắng,
Thuyền ghe chiều muộn nổi lình bình.
Quân Sơn núi biếc nghiêng đòi tắm,
Tương trúc gió lành giữ thân bình.
Rượu thơm mới nấu xa hương tới,
Hán vương say trót tỉnh lặng thinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời