力疾書懷

風霜豈得妒官身,
身是東西南北人。
造化生吾廬宇宙,
君王命我職絲綸。
江山在處護持好,
雨露如今渥沐新。
忠信自多無妄喜,
不妨抖藪策精神。

 

Lực tật thư hoài

Phong sương khởi đắc đố quan thân,
Thân thị đông tây nam bắc nhân.
Tạo hoá sinh ngô lư vũ trụ,
Quân vương mệnh ngã chức ty luân.
Giang sơn tại xứ hộ trì hảo,
Vũ lộ như kim ốc mộc tân.
Trung tín tự đa vô vọng hỷ,
Bất phương đẩu tẩu sách tinh thần.

 

Dịch nghĩa

Sương gió há được ghét ghen tấm thân này,
Thân này là người đông tây nam bắc.
Tạo hoá sinh ta lấy vũ trụ làm nhà,
Nhà vua giao cho ta chức thảo chiếu chỉ.
Đến đâu cũng có non sông phù hộ,
Nay lại mới được nhuần thấm ơn mưa móc.
Giữ trung tín, tự tin là bệnh khỏi,
Không lo gì mà không phấn phát tinh thần.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Gió sương há dễ nhiễm thân này,
Nam bắc đông tây trải bấy chầy.
Vũ trụ là nhà, trời định sẵn,
Hàn lâm ấy chức, chúa trao rầy.
Sông kia núi nọ, phù trì khắp,
Móc sơm mưa hôm, đượm thấm đầy.
Trung tín một niềm tiêu bệnh tật,
Tinh thần phấn chấn tự ta đây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Gió sương chi ghét ghen nhau
Đông tây nam bắc dãi dầu thân ta
Trời sinh: vũ trụ là nhà
Mệnh vua: bút thỏ, tờ hoa giữ nghề
Non sông khắp chốn hộ trì
Móc mưa nay lại vừa khi thấm nhuần
Lòng trung bệnh tự khỏi dần
Ngại chi! Cứ thế tinh thần vươn lên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió sương há ghét tấm thân này,
Nam bắc đông tây trải bấy rày,
Tạo hoá sinh ta nhà vũ trụ,
Vua giao chiếu chỉ một tay đây.
Đến đâu cũng có non sông giúp,
Nay mới được nhuần ơn thấm dầy,
Trung tín, tự tin là bệnh khỏi,
Lo gì không phấn chấn thân nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời